Побудување на интерес за програмирање преку игра

Во рамките на Неделата на информатиката во ООУ „Крсте Мисирков“ се реализираат различни активности кои имаат за цел да ги воведат учениците во основите на програмирањето. Користењето на различни приоди при изучување на програмирањето има за цел побудување на интересот и мотивацијата на учениците. Една од активностите е користење на игра со која се развива логичкото размислување и се прават првите чекори во креирање на програми.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s