Активности на III/4 од ООУ „Тодор Ангелески“ – Битола

Учениците  од  III /4 одд  при ООУ ,, Тодор Ангелевски “  Битола    активно се вклучија во одбележување  на недела на Информатиката.  Се реализира неколку активности  :

Активност –  Барометар  на чувства  –  се запозна дека луѓето имаат различни чувства  и ситуации

-да ги препознаат  дека луѓето на иста ситуација различно реагираат.

– да се почитуваа чувствата на другите и да бидат по толерантни.

-Истакнување  на чувствата со картички .  Одговарање  како би реагирале тие во таква сиуација  и ликовно  изразување  .

Активност –  Кодирање на моето име

На даден формулар  пишување на  името со  ракописни и печатни букви

Активностите се реализираа  голем интерес  на учениците

Подготвила : Одделенски наставник  Мирјана Кимева

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s