Реализирани активности за одбележување на Неделата на информатиката во ООУ „Димитар Македонски“, Скопје

Во нашето училиште ООУ “Димитар Македонски” -Аеродром во период од 10-14.02.2020 година, се одбележа неделата на информатиката, и денот на побезбеден интернет (11.02.2020 г) со мотото “Together for a better internet!”, под раководство на предметниот наставник по информатика Биљана Тримческа.

Учениците од VI-то одделение активно учествуваа во дискусиите за безбедно користење на интернетот. При тоа ја следеа презентацијата “Дали си добар онлајн пријател” и одговараа на поставените прашања. Преку активноста “Барометар на чувства ” ги изразија своите ставови и мислења на скала од 0 – Воопшто не ме повредува до 10 – Многу ме повредува. Со учениците од VII одделение исто така се разговарање за правилното и безбедно користење на интернетот, и одговараа на прашањата од онлајн квизот на kahoot.it.

Учениците по предметот Проекти од онформатиката беа поделени во групи, каде се одигра соба за бегство (escape room).

Активно учество земаа и учениците од IV одделение, каде исто така се разговараше за користењето на интернетот, нивите искуства, и како да се заштитат кога се онлајн. Погледнаа презентација со правила и совети за користење на интернетот, видео филмови превземени од www.crisp.org.mk.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s