Неделата на информатиката во Подрачното училиште во с.Требеништа при основното училиште „ Дебрца“.

Неделата на информатиката со неколку активности  ја одбележавме и во Подрачното училиште во с.Требеништа при основното училиште „ Дебрца“.

Паралеката е комбинирана со ученици од четврто и пеетто одд.

На 11 февруари – Денот за побезбеден интернет се вклучивме на линкот од  kahoot квизот. Учениците одговараа на прашањата и  извлекуваа заклучоци за тоа како треба да постапуваат за да бидат побезбедни на интернет.

Следниот ден следуваше реализација на активност од фолдерот – Кодирање со помош на картони за јајца

Во оваа активност учениците со користење на стрелките , креираа алгоритам за фигуричката да дојде до јајцето. Активноста беше интересна и возбудлива, а учениците преку игра го  совладуваат алоритамското размислување кое е основа за совладување на  основните компоненти на програмирањето.

Реализатор:Татјана Митаноска -одделенски наставник

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s