Кодирањето во служба на палеографијата

Учениците од основното училиште “Дрежница”, Мостар, Босна и Херцеговина заедно со врсниците од Србија, Хрватска, Македонијаи Босна и Херцеговина, во рамките на eTwinning проектот “Палеографски амбасадори – Меѓународен ден на мајчиниот јазик 2020.”, го одбележаа Меѓународниот ден на мајчиниот јазик 2020. Оснувач и автор на овој проект е Едита Кевро од ОУ “Дрежница”, Мостар, Босна и Херцеговина во партнерство со Валентина Мујичиќ од ОУ “Иса Бајиќ”, Србија, со нејзините проектни соработници Иванка Томиќ, ОУ “Павао Белас”, Хрватска; Аида Петровска ООУ “Димитар Миладинов”, Македонија и Весна Костиќ, ОУ “Јован Дучиќ”, Србија. Овој проект е продолжение на одлична и плодна соработка уште од 2019 година. Учениците пишуваа пораки, закони, теореми и се потпишуваа на глаголица.

 

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s