Недела на информатика во ООУ „Блаже Конески“ – Скопје

„Ден за безбеден интернет“

1.Најпрво со учениците разговаравме кои електронски социјални мрежи ги користат и како правилно да се однесуваат.

2.Го проследивме и изработивме понудениот квиз ( го работевме на е-табла, затоа што децата немаат телефони. 

3.Активност со картички, секој ученич влечеше картичка и усно даваа одговори и ги ставаат картичките во делот што го повредува или не го повредува.

4. Неколку групи работеа да го пронајдат кодот и истиот е точно пронајде-1432

5.Друга група работеше на прашања за хардвер и го добија одговорот од почетните букви на одговорите-СИПРИ.

Учесници: Ученици од  IV -1( четврто) одделение од ООУ„Блаже Конески“-Скопје

Ментор-одделенски наставник Јадранка Клисарова

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s