Недела на информатика во ООУ „Гоце Делчев“ – Василево

По повод неделата на информатиката (од 6-10 февруари) во нашето училиште ООУ „Гоце Делчев“-Василево беа реализирани повеќе работилници и активности:

Ред. Бр.Работилница/активност/презентацијаУченици одГо одржавме на
1Презентација „Побезбедно на Интернет“VI-2 одд.10.02.2023
VIII-2 одд.06.02.2023
2Видео со наслов Онлајн грабливци: Опасна средбаVI-2 одд.10.02.2023
VIII-2 одд.07.02.2023
3Работилница „Да ги заштитиме децата на интернет“VIII-2 одд.07.02.2023
4Активност „Графички слики“VIII-2 одд.08.02.2023
5Активност „Играме плочка“IX-2одд.09.02.2023
6.Кодирање преку играVIII-2 одд.10.02.2023

Ментори на часот беа наставниците:

1.       Василка Витанова

2.       Томе Китановски

Во активноста беа вклучени ученици од VI-2, VIII-2 и IX-2 одделение.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s