Недела на информатиката во ООУ Кочо Рацин -Охрид

Недела  на информатиката  ја одбележавме со неколку активности..Едукативни видеа за  предностите кои ги има користењето и употребата на интернетот . Едукативни  видеа за злоупотреба на интернетот.

Презентација-Етичко користење на компјутер.Кодирање емоции-игра,корелација со Музичко и Ликовно образование и Работилница за одбележување на Денот на побезбеден интернет.

Реализатор:Виолета Петковска-одделенски наставник V-oдделение.

ООУ Кочо Рацин -Охрид

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s