Недела на информатиката во Подрачно основно училиште „Круме Кепески“ од Скопје

Наставник Билјана Јовчева со своите ученици од 4-4 одд. од Подрачно основно училиште „Круме Кепески“ од Скопје, активно се вклучија во одбележување на неделата на информатиката. Учениците со радост го прифатија овој предизвик и со голема посветеност ги реализираа дадените задачи.

Активност Моето име

Секој ученик со помош на дадена абецеда претставена со бинарен систем од броеви го запиша своето име.

Активност Откриј го животното

Секој ученик доби лист и имаше задача да претпостави кое животно ќе го добие откако ќе ги поврзе сите линии според дадените насоки.Следејќи ги насоките, учениците поврзуваа и проверија дали нивната првична претпоставка беше точна.

Активност плус

Некои од учениците одбраа додатна активност, по завршувањето на веќе завршените.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s