Резултати од Неделата на информатиката

ЗАвршија сите активности од Неделата на информатиката 2023. Им благодариме на сите кои учествуваа и направија овој настан да биде уште пообемен отколку претходните години.

Оваа година учествуваа 80 наставници со преку 800 ученици што е најголема бројка до денес.

На нашиот веб сајт објавивме преку 50 написи од наставниците кои реализирале активности со своите ученици.

Во прилог ви даваме линк од сите активности кои беа подготвени оваа годинина кои можете да ги реализирате било кога со вашите ученици.

https://drive.google.com/drive/folders/18hnVq5omOCa5TfBzxveJEOVZyTHwsfL_?usp=share_link

Или погледнете кои училишта учествуваа во активнста на следниот линк.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s