Неделата на информатиката во Подрачното училиште во с.Требеништа при основното училиште „ Дебрца“.

Неделата на информатиката со неколку активности  ја одбележавме и во Подрачното училиште во с.Требеништа при основното училиште „ Дебрца“.

Паралеката е комбинирана со ученици од четврто и пеетто одд. Continue reading

Активности по повод Недела на информатиката во ООУ „Димката Ангелов Габерот“ – Кавадарци

Неделата на информатиката беше обележана и во ООУ „Страшо Пинџур“, ООУ „Димката Ангелов Габерот“ Кавадарци, како и во ПОУ „Димката Ангелов Габерот“ с. Сопот, од страна на наставничката по информатика, Горица Мицева.

Децата беа возбудени и ангажирани посебно во Escape room, а покрај тоа имаа можност да го кодираат своето име и презиме како и да се едуцираат Како побезбедно на интернет.  Во активностите беа вклучени ученици од 6то, 7мо и 9то одделение. Continue reading

Одбележана Неделата на информатиката во ООУ „Гоце Делчев“ – Центар, Скопје

Од 07-14.02.2020 во нашето училиште беа одбележани Неделата на информатиката и Денот за побезбеден интернет во второ одделение со наставничката Биљана Стојановска.

Кодирањето им помага на децата да ги визуелизираат апстрактните концепти и им дозволува да бидат забавни и креативни. Кодирањето е основна писменост во дигиталното време и многу е важно децата да го разберат и користат овој  принцип на технологијата. Continue reading

Активностите во ООУ „Панајот Гиновски“ во рамките на Неделата на информатиката

Недела на информатиката во ООУ”Панајот Гиновски” со наставничката Благородна Сотиров. Во рамките на глобалната акција “Together for better Internet” се реализираа активности за поттикнување на безбедното користење на интернетот кај учениците. Continue reading

Неделата на информатиката во ООУ „Браќа Миладиновци“

ООУ Браќа Миладиновци од Скопје во месец февруари со низа активности ја одбележа „Неделата на Информатиката“. Во истите учествуваат ученици од информатичка секција, осмо и петто одделение со наставниците Билјана Индова и Божидар Мишиќ. Continue reading

Неделата на информатиката во ООУ „Кирил и Методиј“ – Велес

Во периодот од 10.2.2020 до 14.2.2020 година во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Велес беше одбележана Неделата на информатиката прику реализација на едукативни работилници. Во нив учествуваа ученици од второ до седмо одделение, а истите ги подготвија и реализираа наставникот по информатика Родне Петрушева и психологот Соња Ристовска. Continue reading

Денот за побезбеден интернет во ООУ „Вера Јоциќ“

Училиштето „Вера Јоциќ“ го одбележало Денот за побезбеден интернет во рамки на Неделата на информатиката. На 11.02.2020 год.  се одбележа : # Ден на побезбеден Интернет- Together for a better internet # – презентација игра и Kahoot квиз.

Активности на III/4 од ООУ „Тодор Ангелески“ – Битола

Учениците  од  III /4 одд  при ООУ ,, Тодор Ангелевски “  Битола    активно се вклучија во одбележување  на недела на Информатиката.  Се реализира неколку активности  :

Активност –  Барометар  на чувства  –  се запозна дека луѓето имаат различни чувства  и ситуации Continue reading

Неделата на информатиката во ООУ „Димитар Миладинов“

Учениците од  ООУ “Димитар Миладинов” (VIIIб,в и IXб,в,г), секоја година ја одбележуваат “Недела на информатиката” со низа активности.     Оваа недела посветивме еден час за добрите и на лошите страни на Интернетот, затоа што  оваа недела го одбележува Денот на побезбеден Интернет. Continue reading

Реализирана работилницата „Барометар на чувства“ во ООУ „Блаже Конески“ – Скопје

ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ СЕ РЕАЛИЗИРАШЕ РАБОТИЛНИЦАТА „БАРОМЕТАР НА ЧУВСТВА“ ВО РАМИКИ НА НЕДЕЛАТА НА ИНФОРМАТИКАТА.

НА ПОЧЕТОКОТ ОД ЧАСОТ  ИМ ОБЈАСНИ Continue reading