Недела на информатика во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ – Велес

Во периодот од 6 до 10 февруари 2023 година во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ – Велес беше одбележана Неделата на информатиката прику реализација на неколку активности. Во нив учествуваа ученици од IV до IX одделение, а истите се реализираа под менторство на наставникот по информатика Родне Петрушева.

Ученици од VII одделение ја реализираа работилницата „Кодирај го своето име“ со учениците од IV одделение кои ги искодираа своите имиња во бинарен систем, а истовремено и научија дека компјутерите ги претставуваат податоците со низи од 0 и 1.

Continue reading

Недела на информатика во „Блаже Конески“ – Аеродром

Реализирани активности во периодот од 6.02.до 10 02.2023:

1.Работилница со учениците за денот на побезбеден интернет.Гледање на презентација ,разговор з апрашањата од квизот и одговарање на прашањата.

Continue reading

Недела на информатика во ООУ „Гоце Делчев“ с.Горбинци

Во рамки на Недела на информатиката од 06 02 до 10.02.2023 година учениците од 3 одделение при ООУ Гоце Делчев село Горбинци општина Свети Николе со одговорниот одделенски наставник Билјана Мишева се потрудија да се погрижат за безбеден интернет при користењето.Учениците се запознаа со инсталирање на програмата Kids Plase која е добра за родителите да имаат увид за своите деца како и колку користат безбеден интернет.Самата програма ги ограничува учениците и укажува како да се заштитат.Ја инсталиравме и апликацијата Родителски совети која исто така е многу корисна и прифатлива од страна на родителите..

Continue reading

Недела на информатиката во ООУ „Стив Наумов“, Гази Баба, Скопје

ООУ „Стив Наумов“, Гази Баба, Скопје

Одделенски наставник: м-р Анетка Трајкова

Одделение/паралелка: прво  В

Дискусија за употреба на интернет!

Continue reading

Недела на информатиката во ООУ,,Стив Наумов“-општина Гази Баба- Скопје

Училиште :ООУ,,Стив Наумов“-општина Гази Баба- Скопје

Одделенски наставник: Ирена Тричковска

Учесници: ученици од 4-а и 4-г одделение

Дата на реализација: 9.2.2023 год.

Continue reading

Недела на информатиката во Подрачно училиште Страшо Пинџур – Стар Караорман

На ден 07.02.2023год. вторник во Подрачното училиште Страшо Пинџур- Стар Караорман, учениците од IV и Vодд. по повод недела на Информатиката, под менторство на  наставничката по англиски јазик Викторија А.Голубова го одбележаа Светскиот ден „Безбедно на Интернет“. Проследија презентација по која следеше дискусија, изработија постер и се забавуваа со едукативни игри.

Continue reading

Недела на информатиката во во ООУ„Никола Вапцаров“, Струмица

Работилница Feeling barometer

во ООУ„Никола Вапцаров“, Струмица

Активноста ја реализиравме на одделенски час и беа вклучени 19 ученици. Учениците увидоа дека луѓето може да имаат различни чувства за исти ситуации, научија да препознават  дека другите луѓе може да реагираат различно на истото сценарио, да почитуваат чувствата на другите и да се биде потолерантен кон оние со поинакви погледи од нашите.

Continue reading

Неделата на информатиката во ООУ„Браќа Миладиновци“ – Аеродром

Учениците од 3 б одделение од основносто училиште „Браќа Миладиновци“  Аеродром, Скопје по повод Недела на информатиката 2023, реализираа две активности Графички слики и играта „Мазе“ со цел да се запознаат со кодирањето. Предизвикот да кодираат кај нив беше голем и многу брзо научија првите чекори во кодирањето.

Наставници: Жаклина Ристовска и Анета Т.Стојанова

Continue reading

Недела на информатика во ООУ„Св. Климент Охридски“ – Битола

Учениците од I-1 одделение од ООУ “Св. Климент Охридски” од Битола преку игра на детективи ги лоцираа изразите кои понекогаш ги слушаат на Интернет, а кои влијаат лошо на нивните чувства. Покрај понудените изрази, си додадовме и нови,  како: “дај ми ја лозинката”, “дојди со мене јас ти сум пријател”, “емотикони од непознати лица и сл.

Continue reading

Недела на информатика во ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје

ООУ„Браќа Миладиновци“-Скопје

Наставник: Билјана Индова

Работилница за Денот за побезбеден интеренет

1.       Со ученици од седмо/шесто /девето одделение се разговараше како правилно да се однесуваат на Интернет, со читање и дискусија на прашањата дадени во презентацијата. Ги  одговараа прашањата од квизот преку  kahoot. Го кодраа своето име. Го гледавме и коментиравме видеото со наслов-Онлине грабливци:Опасна средба на youtube.

Continue reading