Недела на информатиката во ООУ„Страшо Пинџур“ – Неготино

Во рамки на Неделата на информатиката 2020 во нашето училиште се реализираа различни активности.

Во периодот од 10-14 февруари се реализираше натпревар Escape Room. Учениците од 6 и 7 одд. преку решавање на неколку информатички загатки треба да го пронајдат уредот кој е скриен во кабинетот по информатика и со тоа да ја спасат Планетата Земја. Continue reading

Неделата на информатиката во ООУ „Гоце Делчев“ – Неготино

По повод неделата на информатиката во нашето училиште ООУ Гоце Делчев-централно и п.у.Д.Дисан беа изведени низа активности во кои беа вклучени ученици од 6-то, 7-мо, 8-мо и 9-то одделение. Учениците ги кодираа своите имиња со бинарен код, се натпреваруваа на квиз натпревар поединечно и во тимови на kahoot апликација на Интернет на тема „Како да се однесуваме on-line”, со што преку интеракција и размислување се воведуваа како во програмирањето така и во грижата за нивната безбедност на Интернет. Continue reading

Неделата на информатиката во ООУ Св. Климент Охридски“ с.Драчево

Во рамките на одбележување на „Неделата на информатиката“ во нашето училиште се одржа интересен час-  Escape room ( Соба за бегство) во корелација на предметите биологија и информатика. Ментори на часот беа наставниците Биљана Илиева и Снежана Проковиќ.
Тема на часот беше Крвоток и користење на микробит.
Во активноста беа вклучени три тима ученици од VII-1  и VIII-1  одделение. Задоволството од успешната реализација на ваков час беше и кај учениците и кај нас, наставниците,  како нивни ментори.

Доклку сакате да реализирате ваков час можете да ги искористите подготовката, наставните ливчиња кои со нас несебично ги споделија колешките.

Недела на информатиката – Escape room

крвоток

Работни листови – Escape room

Неделата на информатиката во ООУ „Кузман Јосифовски – Питу“, Скопје

Ние сме од ООУ Кузман Јосифовски Питу во општина Кисела Вода Скопје,од паралелка 82 со класен раководител Татјана Нанкова. Ние во рок од 10.02.2020 (Понеделник) до 17.02.2020 (Понеделник) ги изработивме слединте актвивности во рамките за Недела на информатиката:

Continue reading

Неделата на информатиката во ООУ„Блаже Конески“ – Скопје

Денови за заштита на интернет во рамките на Недела на информатиката.

Во нашето училиште ООУ„Блаже Конески“ –Скопје на 14.2.2020г. во I -1 одделение со одделенскиот наставник Јадранка Клисарова се реализира час „Заштита на интернет“ во рамките на Недела на информатиката.
Continue reading

Реализирани активности за Недела на информатиката во IV -1одд од ООУ “Вера Јоциќ” Скопје

Реализирани активности за Недела на информатиката во IV -1одд од ООУ “Вера Јоциќ” Скопје одд. наставник Виолета Ванева . Споведовме работилница на тема „Заедно за подобар интернет“. Учениците најпрво ја работеа работилницата „барометар на чувства” тие трребаа да ги стават картичките во зависност од тоа какви чувства истите предизвикале кај нив. Беше проследена презентација за побезбеден интернет, каде што учениците активно се вклучија во дискусијата поврзана со надминување на потенцијалните опасности. Учениците играа пренеси го безбедниот интернет во форма на балон користејќи мрежа направена со волница, движење кое се залагаа врз креативност решавање проблеми и соработка преку игра. Покрај предностите кои ги има користењето на интернет, дискусијата ја фокусиравме и на опасностите кои демнат на интернет и заклучивме дека освен мерките кои можеме да ги спроведеме, најважно е учениците да водат разговори со родителите, наставниците и отворено да дискутираат за потенцијалните опасности. Потоа на крајот спроведовме Kahoot квиз кој учениците со задоволство го работеа.

 

Неделата на информатиката во Подрачното училиште во с.Требеништа при основното училиште „ Дебрца“.

Неделата на информатиката со неколку активности  ја одбележавме и во Подрачното училиште во с.Требеништа при основното училиште „ Дебрца“.

Паралеката е комбинирана со ученици од четврто и пеетто одд. Continue reading

Активности по повод Недела на информатиката во ООУ „Димката Ангелов Габерот“ – Кавадарци

Неделата на информатиката беше обележана и во ООУ „Страшо Пинџур“, ООУ „Димката Ангелов Габерот“ Кавадарци, како и во ПОУ „Димката Ангелов Габерот“ с. Сопот, од страна на наставничката по информатика, Горица Мицева.

Децата беа возбудени и ангажирани посебно во Escape room, а покрај тоа имаа можност да го кодираат своето име и презиме како и да се едуцираат Како побезбедно на интернет.  Во активностите беа вклучени ученици од 6то, 7мо и 9то одделение. Continue reading

Одбележана Неделата на информатиката во ООУ „Гоце Делчев“ – Центар, Скопје

Од 07-14.02.2020 во нашето училиште беа одбележани Неделата на информатиката и Денот за побезбеден интернет во второ одделение со наставничката Биљана Стојановска.

Кодирањето им помага на децата да ги визуелизираат апстрактните концепти и им дозволува да бидат забавни и креативни. Кодирањето е основна писменост во дигиталното време и многу е важно децата да го разберат и користат овој  принцип на технологијата. Continue reading

Активностите во ООУ „Панајот Гиновски“ во рамките на Неделата на информатиката

Недела на информатиката во ООУ”Панајот Гиновски” со наставничката Благородна Сотиров. Во рамките на глобалната акција “Together for better Internet” се реализираа активности за поттикнување на безбедното користење на интернетот кај учениците. Continue reading