Неделата на информатиката во ООУ „Браќа Миладиновци“

ООУ Браќа Миладиновци од Скопје во месец февруари со низа активности ја одбележа „Неделата на Информатиката“. Во истите учествуваат ученици од информатичка секција, осмо и петто одделение со наставниците Билјана Индова и Божидар Мишиќ. Continue reading

Реализирани активности за одбележување на Неделата на информатиката во ООУ „Димитар Македонски“, Скопје

Во нашето училиште ООУ “Димитар Македонски” -Аеродром во период од 10-14.02.2020 година, се одбележа неделата на информатиката, и денот на побезбеден интернет (11.02.2020 г) со мотото “Together for a better internet!”, под раководство на предметниот наставник по информатика Биљана Тримческа. Continue reading

Одбележување на Неделата на информатиката во ООУ „Александар Македонски“, Аеродром

Во нашето училиште ООУ “Александар Македонски” -Аеродром се одбележа неделата на информатиката, и денот на побезбеден интернет (11.02.2020 г) со мотото “Together for a better internet!”, под раководство на предметниот наставник по информатика Биљана Тримческа. Continue reading

Активности за реализација ан Недела на информатиката во ООУ „Григор Прличев“, Скопје

Учениците од деветто одделение се натпреваруваа  во квизот на Kahoot и квизот на тема: Дали си добар Он-лајн пријател. Креираа анимации и игри во Скреч на тема Недела на Информатиката и одбележување на денот за Безбедно користење на Интернет 11.02.2020. Учениците од седмо одделение исто така се натпреваруваа во квизот и ги кодираа своите имиња. Учениците од шесто одделение ги кодираа своите имиња. Continue reading

Недела на информатиката во ООУ „Дане Крапчев“ Скопје

Од 10-14 февруари во ООУ “Дане Крапчев“ Скопје беше одржана „Недела на информатиката“.  Во проектот беа вклучени ученици од VI и IX одделение.  Беа реализирани повеќе работилници и активности:

1.Презентација “Побезбедно на Интернет“ со учениците од VI и IX одд. Заедно со учениците ги поминавме прашањата од квизот и дискутиравме за понудените ситуации. Секој ученик имаше можност да се вклучи во дискусијата и да го искаже сопствениот став. Посебно интерено беше кога учениците кажуваа и имаа различни ставови, и се обидуваа да ги одбранат истите. Continue reading

Неделата на информатиката во ООУ „Кирил и Методиј“ – Велес

Во периодот од 10.2.2020 до 14.2.2020 година во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Велес беше одбележана Неделата на информатиката прику реализација на едукативни работилници. Во нив учествуваа ученици од второ до седмо одделение, а истите ги подготвија и реализираа наставникот по информатика Родне Петрушева и психологот Соња Ристовска. Continue reading

Денот за побезбеден интернет во ООУ „Вера Јоциќ“

Училиштето „Вера Јоциќ“ го одбележало Денот за побезбеден интернет во рамки на Неделата на информатиката. На 11.02.2020 год.  се одбележа : # Ден на побезбеден Интернет- Together for a better internet # – презентација игра и Kahoot квиз.

Неделата на информатиката во ООУ „Димитар Миладинов“

Учениците од  ООУ “Димитар Миладинов” (VIIIб,в и IXб,в,г), секоја година ја одбележуваат “Недела на информатиката” со низа активности.     Оваа недела посветивме еден час за добрите и на лошите страни на Интернетот, затоа што  оваа недела го одбележува Денот на побезбеден Интернет. Continue reading

Реализирана работилницата „Барометар на чувства“ во ООУ „Блаже Конески“ – Скопје

ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ СЕ РЕАЛИЗИРАШЕ РАБОТИЛНИЦАТА „БАРОМЕТАР НА ЧУВСТВА“ ВО РАМИКИ НА НЕДЕЛАТА НА ИНФОРМАТИКАТА.

НА ПОЧЕТОКОТ ОД ЧАСОТ  ИМ ОБЈАСНИ Continue reading

Неделата на информатиката во ООУ „Страшо Пинџур“ с.Соколарци

Во периодот од 10.02.2020 до 14.02.2020 во нашето училиште се спроведоа неколку активности за одбележување на Неделата на информатиката и тоа: Предавање на тема: Ден за побезбеден Интернет со учениците од 6 и 7 одд. Квиз прашања на тема: Онлајн живеење и Активности со кодирање со учениците од 3то до 6то одд.

Вкупно беа опфатени 42 ученика од 3то до 7мо одделение. Активностите беа организирани од двајца наставници Влатко Давитков и Христина Данилова Continue reading