Недела на информатиката во ООУ „Св.Климент Охридски“, село Драчево-Кисела Вода, Скопје

Во деновите 07.02.2023год.  вторник  во Основнито училиште „св.Климент Охридски“- с.Драчево,Кисела Вода Скопје, учениците од VI и VII одд. по повод недела на Информатиката, под менторство на  наставничката по информатика Бојана Мушкарска го одбележаа Светскиот ден „Безбедно на Интернет“.

Continue reading

Недела на Информатиката во ООУ „Живко Чинго“ Велгошти – Охрид

По повод денот за побезбеден интернет 07.02.2023 и „Недела на Информатиката“ ја одбележавме со повеќе активности, вклучувајќи ги учениците во „потрага по скриеното богатство“ – знаењето.

Continue reading

Недела на информатиката во ООУ Кочо Рацин -Охрид

Недела  на информатиката  ја одбележавме со неколку активности..Едукативни видеа за  предностите кои ги има користењето и употребата на интернетот . Едукативни  видеа за злоупотреба на интернетот.

Презентација-Етичко користење на компјутер.Кодирање емоции-игра,корелација со Музичко и Ликовно образование и Работилница за одбележување на Денот на побезбеден интернет.

Реализатор:Виолета Петковска-одделенски наставник V-oдделение.

Continue reading

Недела на информатиката во ООУ”Гоце Делчев” Демир Хисар

Во периодот од 6 до 10 февруари 2023 година се одбележа Недела на информатиката во училиштето ООУ”Гоце Делчев” Демир Хисар. Оваа година се одбележува 10 годиниа од започнувањето на акцијата во Македонија.  Учениците од нашето училиште учествуваа во низа активности, преку кои навлегоа во тајните на информатиката и кодирањето. Поголемите ученици учествуваа во дискусии на тема: Безбедно на Интернет, нашето однесување на Интернет, Сајбер насилство и како да се заштитиме кога сме онлајн, учествуваа во работилници на тема „Безбедно на Интернет“, Kahoot квизови, додека пак помалите ученици изработуваа алгоритми, го кодираа своето име и уште многу други активности.

Недела на информатика во OОУ “Димче Ангелов Габерот” од Демир Капија

Учениците од IIIb одделение од OОУ “Димче Ангелов Габерот” од Демир Капија, под менторство на наставничката Валентина Тодорова, реализираа неколку активности, со кои ја одбележаа неделата на интернетот.

Првата активност беше следење на презентација за безбеден интернет и разговор за правилното однесување на интернет.

Continue reading

Недела на информатиката во ООУ “Димитар Македонски”- Аеродром

По повод Недела на информатиката 2023 во нашето училиште ООУ “Димитар Македонски”- Аеродром, Скопје во перодот од 06.02.-10.02.2023 год. беа одржани и изведени повеќе активности со учениците од V, VI и VII одделение. Учениците проследија презентации на тема Сајбер безбедност, Медиумска писменот и справување со дезинформации. Со разговор и учење преку игра (изработени во Scratch на тема онлајн безбедност) научија кои се предностите/опасностите од нивните онлајн активности, како да се заштитат и да ги почитуваат правилата и насоките за безбедно користење и комуницирање преку Интернетот. Учениците од VII одделение исто така со голем интерес и задоволство ја реализираа активноста Потрага по богатство, решавање на загатки од информатика преку qr кодови.

Continue reading

Недела на информатиката во Подрачно основно училиште „Круме Кепески“ од Скопје

Наставник Билјана Јовчева со своите ученици од 4-4 одд. од Подрачно основно училиште „Круме Кепески“ од Скопје, активно се вклучија во одбележување на неделата на информатиката. Учениците со радост го прифатија овој предизвик и со голема посветеност ги реализираа дадените задачи.

Активност Моето име

Continue reading

Недела на информатика во ООУ „Маршал Тито“ с. Муртино

Учениците од 3 одделение од ООУ „Маршал Тито“ с. Муртино со својата наставничка Фроска Смилкова ја одбележаа Неделата на информатиката со низа активности.

1 Активност – Денот за побезбеден интернет на 07.02.2023 со следење на презентацијата Побезбеден интернет

Continue reading

Недела на информатика во ООУ “Свети Кирил и Методиј” Центар – Скопје

Во ООУ “Свети Кирил и Методиј” Центар – Скопје учениците од II-2 одделение заедно со наставничката Биљана Стојановска спроведоа неколку активности за одбележување на Неделата на информатиката и Денот за побезбеден, меѓу кои и Барометар на чувства и Декодирање на безбеден интернет. 

Continue reading

Недела на информатика во ООУ „Страшо Пинџур“ -Карбинци 

Во периодот од 06.02.2023 до 10.02.2023 во нашето училиште  Страшо Пинџур-Карбинци  се спроведоа неколку активности за одбележување на Неделата на информатиката и тоа: 

Активност 1-“Кодирај го своето име”, во која покажаа посебен интерес и задоволство при кодирање на името преку абецедата во бинарен систем.

Continue reading