Работилница со учениците – ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино

На 5 февруари – Денот на побезбеден интернет учениците од 7г одделение со наставничката по информатика Ѓорѓина Димова реализираат работилница со учениците од 5 одделение. Најпрво се реализираат активности од работилницата Барометар на чувства, а потоа учениците направија Кодекс со правила за одннсување на интернет. активностите беа многу добро прифатени од малите ученици.