Размена на пораки во „реално време“: Совети за родители

Придобивки

Овие сервиси им овозможуваат на луѓето  разговарање во „реално време“. Овој начин им е посебно пристапен на децата кои користат кратенки во комуникацијата.

Continue reading